Poprawa procesów utrzymania z RFID!

Improve your maintenance process with RFID
  • Który komponent jest aktualnie naprzeciw?
  • Kto wykonał naprawę serwisową?
  • Jak dostarczyć dokumentację utrzymania do bazy danych przedsiębiorstwa?

Korzyści

Niemiecka firma ARBURG GmbH & Co KG podniosła poziom swoich regularnych przeglądów serwisowych aby być w zgodzie ze standardami bezpieczeństwa. Wraz z RFID dostarczonym przez HARTING zaoszczędzony został czas który dotychczas był przeznaczony na tworzenie papierowej dokumentacji. Równocześnie wyeliminowane zostały typowo ludzkie pomyłki. Informacje typu: kto, kiedy oraz który komponent są przechowywane cyfrowo za pomocą przenośnych czytników RFID. Ta sama technika jest w stanie śledzić inne rodzaje prac serwisowych i obsługi np. poprawa procesów produkcyjnych lub standardów jakościowych.

Rozwiązanie

  • Systemy HARTING Ha-VIS RFID redukują konieczność prowadzenia czynności administracyjnych (tworzenie dokumentacji) i pozwalają pracowników skupić się na najistotniejszych czynnościach
  • Ha-VIS Application Suite w połączeniu z aplikacją utrzymania systemu
  • Przenośny czytnik RFID identyfikuje poszczególne komponenty za pomocą transponderów RFID
  • Listy czynności serwisowych mogą być uzupełnione bezpośrednio w aplikacji mobilnej
  • Przenośne czytniki RFID oraz system nadrzędny mogą być zsynchronizowane - eliminacja tworzenia dokumentacji papierowej
  • Logowanie na mobilnych urządzeniach umożliwia identyfikację osoby przeprowadzającej przegląd

Klienci docelowi

Producenci maszyn
Służby utrzymania ruchu w przemyśle maszynowym
Integratorzy systemów maszynowych / sektor automatyki

Nasza oferta

HARTING oferuje kompletne systemy RFID dla utrzymania ruchu opartego na RFID.
Dedykowane produkty:
-Ha-VIS Application-Suite + aplikacja dla monitorowania zakładu
-Czytnik Ha-VIS M3000
-Transponder Ha-VIS RFID Steel ID Coin

W przypadku pytań prosimy o kontakt!