Od RFID do MES/ERP aż do chmury

Interoperability: From RFID to MES/ERP and into the Cloud

Autor: Stefan Hoppe, Przewodniczący OPC Europe (TwinCAT Product Manager w Beckhoff)

OPC? Nalezy zdać sobię sprawę że stara standaryzacja umożliwia wymianę danych pomiędzy wizualizacją a kontrolerem PLC. Oraz że interoperacyjność jest poprostu marketingowym bełkotem. Takim samym jak "otwartość" i "modułowość" które oferują wszyscy. Jeśli mentalnie zgadzasz się czytelniku z tym wstępem, znaczy to że jesteś konserwatywny, zgodnie z piramidą automatyzacji zawierającą wiele wyraźnie rozgraniczonych warstw w których urządzenia obiektowe, czujniki, siłowniki są skoncentrowane poprzez sygnały elektryczne, RS232 czy USB. Kontrola procesów i transformacja tych sygnałów do danych i reakcji przekaźnikowych umożliwia osiągnięcie wyższych poziomów kontroli, wszystko kończy się na poziomie MES-ERP poprzez serwisy webowe dostępne w różnych lokalizacjach. 

Ten model bazuje na założeniu komunikacyjnym, czytnik RFID lub PLC są "nieme" i zawsze jedynie odpowiadają na żądania "z góry". Wyższym poziomem jest zawsze klient który inicjuje żądania danych - niższą warstwą jest serwer  i jego odpowiedzi.

Tylko sen?

Snem byłoby to gdyby wszystkie urządzenia i serwisy mogły komunikować się ze sobą niezależnie
od wbudowanych przez producentów systemów operacyjnych, hierachii oraz topologii. Te funkcjonalności oferowane przez urządzenia powinny być czytelne - ale nie dla wszystkich - pod kątem bezpieczeństwa muszą być obecne bezpośrednio w urządzeniu poprzez proces identyfikacji i enkrypcji. Także w przypadku błędu w przesyle danych, dane te nie powinny zostać stracone tylko automatycznie buforowane przez odpowiedni czas.


Rzeczywistość!

W rzeczywistości wszystkie te życzenia spełniły się: interoperacyjność bazująca na zunifikowanej architekturze OPC jest kluczem, tak długo jak rygorystyczne wymagania czasu rzeczywistego nie są zaimplemntowane. HARTING rozpoznał potencjał OPC UA bardzo wcześnie i zintegrowal je w czytniku RFID.
Zatem nie ma wątpliwości: OPC UA dostarcza ciągłą łączność, od najbardziej kompaktowych czujników aż do chmury. A co więcej: klient UA w czytniku RFID umożliwia niezależne inicjowanie komunikacji i reakcji przekaźnikowych bezpośrednio do systemu MES bez korzystania z PLC. Co w pewnym sensie, mogłoby się wydawwać, zaburza porządek piramidy? So there’s no question: OPC UA provides seamless connectivity, from the most compact sensors through to the Cloud. Much more important, however: a UA client in the RFID reader enables the latter to independently initiate communication and relay data directly to the MES system without a PLC. Which kind of disrupts the pyramid, don’t you think? Zdecydowanie – wraz z OPC UA, każde urządzenie może wymieniać z innymi serwisami oraz urządzeniami, niezależnie czy działanie jest zlokalizowane na obiekcie czy w chmurze. Jako wynik, inteligentne rozwiązanie z czytnika HARTING RFID bezpośrednio do SAP stało się rzeczywistością.