Łatwa integracja - w kierunku przemysłu 4.0

Easy integration - In the direction of Industry 4.0

Aktualnie stosowane protokoły oraz dedykowane sterowniki wpływają na niedogodność integracji na polu automatyki przemysłowej. Jest to przeszkoda w odniesieniu do Przemysłu 4.0 prowadząca do podniesienia kosztów i nakładów czasu. Jako kanał kommunikacji, OPC UA oferuje - bez związku ze strerownikami - możliwość efektywnej komunikacji pomiędzy np. czytnikiem RFID, PLC oraz aplikacjami (Maszyna-Maszyna, M2M) z poziomu dolnego (czujnik, PLC) do poziomu górnego (SAP).

Korzyści OPC UA:

  • Redukcja kosztów integracji poprzez stosowanie powszechnej architektury stosowanej do dostępu do informacji
  • Enkrypcja / bezpieczeństwo / certyfikacja: dostęp poprzez firewall i internet
  • Niezależność od platformy (Linux, Windows XP Embedded, VxWorks, Mac, Windows 7)
  • Architektura zorientowana serwisowo
  • Dane dostarczane przez serwer OPC UA np. czytnik RFID mogą być przeglądane przez klienta, innymi słowy klient nie musi znać priorytezacji serwera

HARTING wywodzi się z najlepszych wzorców technik łączeniowych i ustanawia standardy. OPC UA idealnie wpasowuje się w strategię HARTINGa: otwartego standardu zorientowanego na bezpieczne i niezawodne łączenie najszerszego zakresu systemów oraz sprzętu.

Od czasu rozpoczęcia wspierania integracji rozwiązań Auto-ID w systemach SAP, moduł SAP Plant Connectivity (PCo) stał się bardzo popularny. Jest to implementacja klienta OPC-UA ze strony SAP. Bez konieczności dodatkowego programowania, klient ten może pobierać dane RFID z czytnika RFID, gdy czytnik oferuje funkcjonalność OPC UA serwer.

Podobnie, Beckhoff PLC używają standardu OPC UA client jest w stanie uzyskiwać i procesować dane z czytnika RFID. Sprawia to że rezultaty są błyskawiczne, integracja prosta, This results in rapid, simple integration, niezlaeżnie od tego czy dane RFID są wymagane na poziomie PLC czy SAP.

Taka interoperacyjność np.: uproszczenie i elastyczność są osiągnięte na architekturze SOA poprzez OPC UA leżący u podstaw model danych. Jednakże, w dalszym ciągu potrzebna jest odrobina pracy na polu RFID.  Aby odkodować informacje zawarte na transponderze RFID istnieje tzw. standard EPC - Electronic Product Code. Podczas zdarzenia klient może życzyć sobie stosowania unikalnego numeru EPC, tak samo jak w przypadku kodu kreskowego rejestrowanego porzez organizację GS1. Aczkolwiek, różne czytniki RFID stosuje różne protokoły aby uzyskać te informacje z transpondera RFID.

Tutaj, HARTING podejmuje pierwsze kroki w połączeniu z GS1 oraz fundacją OPC tak aby uczynić integrację RFID poprzez OPC UA jeszcze prostszą, szybszą i przyjazną użytkownikowi.